POLITYKA ANTYSPAMOWA


Biuro Tłumaczeń BIT nie zezwala na wykorzystywanie swego serwisu WWW do przesyłania niepożądanych przez odbiorców przesyłek email o charakterze masowym. W szczególności zabrania się przesyłania email nie posiadających prawidłowych nagłówków i adresów (Od, Do) lub zawierających sfałszowane nagłówki.

Biuro Tłumaczeń BIT nie zezwala się także na przekazywanie listów email , za pomocą systemów komputerowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody.


Biuro Tłumaczeń BIT nie zezwala także na przekazywanie takich listów email, w których przy użyciu specjalnych technik ukryto źródło pochodzenia listu.


Biuro Tłumaczeń BIT zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich prawnych i technicznych zabezpieczeń chroniących serwis WWW przed przesyłaniem za jego pomocą niepożądanych przez odbiorców, przesyłek email o charakterze masowym.


Względem użytkowników wykorzystujących serwis WWW  niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwłaszcza do dystrybucji przesyłek email o charakterze masowym, niepożądanych przez odbiorców mogą być wyciągnięte konsekwencje prawne.


Biuro Tłumaczeń BIT może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na tej stronie, dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania treści zasad dotyczących polityki antyspamowej.


Mamy nadzieję, że powyższa deklaracja dotycząca polityki antyspamowej pomoże Państwu w zrozumieniu polityki prowadzonej przez Biuro Tłumaczeń BIT w tym zakresie. W przypadku jakichkolwiek pytań i obaw prosimy skontaktować się z nami.


Zaktualizowano w listopadzie 2014 roku.

de
gb
fr
hi
wl
cz